Blog

Blog

29.10.2021

Wyłączenie z masy upadłości. Czego nie może zająć syndyk?

Wyłączenie z masy upadłości. Jakie składniki podlegają wyłączeniu z masy upadłości? Kiedy należy złożyć wniosek o wyłączenie z masy upadłości?
11.10.2021

Upadłość układowa – jak rozumiana jest w obecnym stanie prawnym?

Czy upadłość układowa jeszcze istnieje?
23.09.2021

Czym jest upadłość likwidacyjna i jak przebiega proces upadłości likwidacyjnej?

Jak przebiega proces upadłości likwidacyjnej? Co jest ważne z perspektywy dłużnika i wierzyciela?
08.09.2021

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – restrukturyzacja w rolnictwie.

Restrukturyzacja w rolnictwie: Jak skorzystać z restrukturyzacji prowadząc gospodarstwo rolne?