Blog

Blog

15.03.2024

Ile kosztuje restrukturyzacja? To warto wiedzieć!

Restrukturyzacja firmy to proces wymagający zarówno czasu, jak i środków finansowych, ale może być kluczowym krokiem na drodze do uniknięcia upadłości i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Koszty związane z restrukturyzacją są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, w tym od rodzaju postępowania, skomplikowania sprawy, liczby wierzycieli, a także od kwoty zadłużenia.
13.03.2024

Nadzorca wykonania układu w PZU

Wobec coraz większej liczby zawieranych i zatwierdzanych układów w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU) z obwieszczeniem o dniu układowym pojawia się szereg problemów praktycznych na gruncie realizacji układu, w tym problemów związanych ze zmianą osoby nadzorcy wykonania układu.
12.11.2023

Postępowanie o zatwierdzenie układu – etapy i kluczowe kwestie

Postępowanie o zatwierdzenie układu funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 2016 roku i jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Popularność zyskało jednak dopiero niedawno. Stało się tak wraz z nowelizacją ustawy prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie 1 grudnia 2021 roku i znacząco zmieniła charakter tego postępowania.
24.01.2023

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i jak ważną rolę odgrywa w ratowaniu firmy?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika. Przeprowadza się je więc by ocalić byt niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorstwa. Do jego przeprowadzenia niezbędne jest jednak ustanowienie nadzorcy lub zarządcy, którym może być tylko licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.