Blog

Blog

23.09.2022

Syndyk a komornik – różnice

Wierzyciele dążący do zaspokojenia swoich roszczeń z majątku dłużnika, przystępując do odzyskania wierzytelności nierzadko nie wiedzą do kogo się zwrócić, syndyka czy komornika, kto ma pierwszeństwo, syndyk czy komornik? Co prawda rolą obu organów jest umożliwienie wierzycielom odzyskania ich należności w możliwie jak największym stopniu, jednak każdy z nich reprezentuje zupełnie inne rodzaje postępowań, i […]
10.08.2022

Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego

Polskie prawo restrukturyzacyjne jako jedno z najnowocześniejszych w Europie w znacznej części było i jest już zgodne z wymogami tzw. Dyrektywy Drugiej Szansy 2019/1023. Ponieważ jednak ostateczny termin implementacji dyrektywy upływa w lipcu 2022 r. ukazał się projekt ustawy wprowadzający ostatnie wymagane zmiany.
29.06.2022

Pełnomocnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Jaka jest rola pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym? Co należy do obowiązków i zadań pełnomocnika w restrukturyzacji?
13.06.2022

Jaki jest koszt postępowania restrukturyzacyjnego?

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? Co składa się na koszt postępowania restrukturyzacyjnego i ile wynosi wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu?