Blog

Blog

28.05.2024

Uzasadnienie wniosku o restrukturyzację – jak zrobić to dobrze?

Znalezienie się w sytuacji, gdy spłata wszystkich zobowiązań finansowych staje się problematyczna może przytrafić się każdemu. Restrukturyzacja zobowiązań jest jednym ze sposobów na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Jedynie w postępowaniu o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczona restrukturyzacja) restrukturyzację rozpoczyna nadzorca układu, dokonując obwieszczenia o dniu układowym w systemie KRZ. We wszystkich pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnym, wśród […]
28.05.2024

Spółka w restrukturyzacji – czy można ją pozwać do sądu?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest procesem prawnym, mającym na celu pomoc firmom w trudnej sytuacji finansowej, aby uniknęły one upadłości. W Polsce proces ten jest regulowany przez Prawo restrukturyzacyjne, które określa cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Każde z nich ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom kontynuacji działalności i zapewnienie możliwości negocjacji z wierzycielami. Ale czy w trakcie tego procesu […]
27.05.2024

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce – umowa leasingu finansowego

W dobie dynamicznych zmian ekonomicznych wiele przedsiębiorstw staje przed wyzwaniem utrzymania płynności finansowej i zdolności do obsługi zobowiązań. W takich okolicznościach postępowanie restrukturyzacyjne może stanowić realną szansę na uniknięcie upadłości. Jednakże, specyfika tego procesu, szczególnie w kontekście umów leasingu finansowego, wymaga głębszego zrozumienia i odpowiedniego podejścia zarówno ze strony dłużnika, jak i finansującego.
26.05.2024

Jak można uratować przedsiębiorstwo przez bankructwem? Najlepsze sposoby w pigułce

W obliczu rosnącej konkurencji i trudności w ogólnej sytuacji gospodarczej zagrożenie bankructwem stało się realnym problemem dla wielu przedsiębiorstw. Jednak bankructwo nie musi być nieuchronnym końcem. Istnieje wiele sposobów na uratowanie przedsiębiorstwa przed finansową przepaścią. W tym artykule przedstawiamy najlepsze strategie, które mogą pomóc Twojej firmie uniknąć bankructwa i wrócić na ścieżkę wzrostu.