O nas

Postępowanie restrukturyzacyjne to most, który łączy dłużnika z wierzycielami.

Świadczymy pomoc w zakresie przygotowywania strategii restrukturyzacji firmy, przygotowywania wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, a także reprezentacji w toku tych postępowań. Doradzamy przy wyborze odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, pełnimy funkcję nadzorcy układu w postępowaniach o zatwierdzenie układu, nadzorcy sądowego w przyspieszonych postępowaniach układowych i układowych a także zarządcy w postępowaniach sanacyjnych. Doradcy restukturyzacyjni Kancelarii Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje, pełnią funkcje członków zarządu przedsiębiorców w kryzysie (interim management), wpierając właścicieli i kierownictwo jednostek w administrowaniu, a przede wszystkim w  dynamizowaniu procesu restrukturyzacji.

Jako profesjonalni pełnomocnicy świadczymy usługi także na rzecz wierzycieli, analizując wszelkie aspekty postępowania, plusy i minusy zawieranych układów z dłużnikami oraz możliwości ich realizacji.

Spółka pełni także funkcje syndyka w postępowaniach upadłościowych, zgodnie z art. 157 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe.

Radca prawny

Małgorzata Sawa

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Od 2008 r. przedsiębiorca, członek zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym delegowana do samodzielnego pełnienia funkcji nadzorczych w obszarze finansowym Spółek Akcyjnych. Od dziesięciu lat praktykujący syndyk, zarządca i nadzorca wyznaczany do pełnienia funkcji przez sądy. Pełni funkcję Interim Managera (zarząd w kryzysie) dla potrzeb prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych.

Zapewnia wdrażanie maksymalnie funkcjonalnych rozwiązań, co pozwala ułatwić opanowanie trudnych i kryzysowych sytuacji. Autorka komentarzy, wypowiedzi i postulatów w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doceniana przez Klientów za przystępną formę komunikacji, praktyczną znajomość zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa i indywidualne podejście do problemów firmy.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, słuchacz studiów podyplomowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Adwokat

Maciej Siwka

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, w toku skomplikowanych sporów gospodarczych. Reprezentuje także przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie dotyczącym kontroli decyzji podatkowych – w podatku VAT i podatku dochodowym. Pełnomocnik dłużników jak i wierzycieli w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Znajomość realiów postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnej kontroli postępowania organów podatkowych, w połączeniu z merytoryczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji i upadłości pozwala elastycznie i sprawnie poruszać się w toku postępowań naprawczych wywołanych niekorzystnymi decyzjami organów podatkowych. Bezkompromisowe podejście, zaangażowanie oraz konsekwencja pozwalają na świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia  na kierunku upadłości i likwidacji przedsiębiorstw Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Nasze atuty to:

wiedza merytoryczna (profesjonalni pełnomocnicy) i doświadczenie, wieloletnia praktyka zawodowa
zaplecze organizacyjne, logistyczne i informatyczne zapewniające sprawny przebieg obsługi procesów restrukturyzacji i upadłości
tempo działania, znajomość praw rynku i pozycji restrukturyzowanego/upadłego podmiotu
rzeczowa, jasna i konkretna komunikacja z organami oraz uczestnikami postępowania
dyspozycyjność i zaangażowanie doradców restrukturyzacyjnych oraz pozostałych członków zespołu
najwyższa staranność zawodowa oraz biznesowa w toku podejmowania decyzji oraz prowadzenia projektu
samodzielność w działaniu, w dużej części bez konieczności angażowania podmiotów zewnętrznych generujących koszt