Blog

Blog

25.02.2022

Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje od 1 grudnia 2021

W jaki sposób funkcjonuje elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych? Jakie informacje ujawnia i w końcu – czy będzie to realne ułatwienie dla funkcjonowania przedsiębiorców?
09.02.2022

Dzień układowy a dzień obwieszczenia o dniu układowym

Analiza przepisów o dniu układowym oraz o skutkach obwieszczenia o dniu układowym.  Czy dzień układowym powinien poprzedzać obwieszczenie?
11.01.2022

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu. Czy nowelizacja prawa z grudnia 2021 jest korzystna? Jak wpłynie na sytuację dłużnika, a jak zmieni się sytuacja wierzycieli?
04.01.2022

Alternatywne dopuszczenie wierzyciela do udziału w głosowaniu?

Czy ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje jakiś alternatywny tryb udziału w głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli? Jeśli tak to czy każdy wierzyciel może z tego uprawnienia skorzystać?