Blog

Blog

08.09.2021

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – restrukturyzacja w rolnictwie.

Restrukturyzacja w rolnictwie: Jak skorzystać z restrukturyzacji prowadząc gospodarstwo rolne?
29.06.2021

Zmiany prawa upadłościowego od 1 grudnia 2021 roku.

Przedstawiamy wykaz zmian w ustawie prawo upadłościowego od dnia 1 grudnia 2021 roku.
27.04.2021

Restrukturyzacja a wykup przedmiotu leasingu

Czy otwarcie restrukturyzacji wpływa na możliwość wykupu przedmiotu leasingu?
26.03.2021

Restrukturyzacja a zamówienie publiczne.

Czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zmienia pozycję dłużnika w postępowaniach przetargowych?