Blog

Blog

11.01.2022

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu. Czy nowelizacja prawa z grudnia 2021 jest korzystna? Jak wpłynie na sytuację dłużnika, a jak zmieni się sytuacja wierzycieli?
04.01.2022

Alternatywne dopuszczenie wierzyciela do udziału w głosowaniu?

Czy ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje jakiś alternatywny tryb udziału w głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli? Jeśli tak to czy każdy wierzyciel może z tego uprawnienia skorzystać?
25.11.2021

Czym jest plan restrukturyzacyjny? Co powinien zawierać i jak go sporządzić?

Czym jest plan restrukturyzacyjny? Co powinien zawierać i w jakim celu tworzy się plan restrukturyzacyjny?
29.10.2021

Wyłączenie z masy upadłości. Czego nie może zająć syndyk?

Wyłączenie z masy upadłości. Jakie składniki podlegają wyłączeniu z masy upadłości? Kiedy należy złożyć wniosek o wyłączenie z masy upadłości?