Blog

Blog

04.01.2022

Alternatywne dopuszczenie wierzyciela do udziału w głosowaniu?

Czy ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje jakiś alternatywny tryb udziału w głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli? Jeśli tak to czy każdy wierzyciel może z tego uprawnienia skorzystać?
25.11.2021

Czym jest plan restrukturyzacyjny? Co powinien zawierać i jak go sporządzić?

Czym jest plan restrukturyzacyjny? Co powinien zawierać i w jakim celu tworzy się plan restrukturyzacyjny?
29.10.2021

Wyłączenie z masy upadłości. Czego nie może zająć syndyk?

Wyłączenie z masy upadłości. Jakie składniki podlegają wyłączeniu z masy upadłości? Kiedy należy złożyć wniosek o wyłączenie z masy upadłości?
11.10.2021

Upadłość układowa – jak rozumiana jest w obecnym stanie prawnym?

Czy upadłość układowa jeszcze istnieje?