Blog

Blog

06.12.2022

Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji – zasady i reguły

Jakie są reguły i zasady prowadzenia postępowania zabezpieczającego w restrukturyzacji – artykuł mec. Małgorzaty Sawy.
23.11.2022

Pomoc publiczna udzielana w restrukturyzacji a pomoc publiczna w celu przeprowadzenia restrukturyzacji

Wyjaśniamy pojęcie pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, a przede wszystkim jej specyfikę i rodzaje w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
24.10.2022

Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością – definicja. Jak reagować?

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli do regulowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ciężarów i płatności, ta niewypłacalność firmy może doprowadzić do jej upadłości. Zatem już w przypadku pojawienia się samego zagrożenia niewypłacalnością, przedsiębiorca powinien podjąć kroki zaradcze – oczywiście jeśli chce ocalić swoją firmę. Czym jest niewypłacalność […]
23.09.2022

Syndyk a komornik – różnice

Wierzyciele dążący do zaspokojenia swoich roszczeń z majątku dłużnika, przystępując do odzyskania wierzytelności nierzadko nie wiedzą do kogo się zwrócić, syndyka czy komornika, kto ma pierwszeństwo, syndyk czy komornik? Co prawda rolą obu organów jest umożliwienie wierzycielom odzyskania ich należności w możliwie jak największym stopniu, jednak każdy z nich reprezentuje zupełnie inne rodzaje postępowań, i […]