Aktualności

Nasze aktualności

09.08.2022

Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu ANIX Sp. z o.o. – otwarcie postępowania układowego

Informacja dla wierzycieli i otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu przez Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje spółka z o.o. funkcji nadzorcy sądowego.      
11.07.2022

Nasz komentarz do nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego.

Kolejna duża zmiana prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego przed nami.      
28.06.2022

TOMTEX S.A. – druga informacja dla wierzycieli

Decyzja dłużnika o zakończeniu postępowania z uwagi na pozyskanie finansowania.      
05.04.2022

Konferencja „Restrukturyzacja przedsiębiorstw i finansowanie restrukturyzacji”

Doradca restrukturyzacyjny Małgorzata Sawa prelegentem na konferencji PTE Katowice