Dla sądów

Dla Sądów

W ramach postępowań upadłościowych oferujemy 10-letnie doświadczenie zdobyte w roli syndyka. Przykładamy wielką wagę do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, tak by zarząd masą upadłości cechował się wysokim poziomem profesjonalizmu i transparentności.

Prowadzona przez nas optymalna polityka kosztowa przyczyniają się do zwiększenia efektywności postępowań, w których mamy przyjemność uczestniczyć.  Samodzielność i zdecydowanie, wysoki poziom merytoryczny oraz biznesowa dojrzałość pozwalają minimalizować lub eliminować ryzyko konfliktowego przebiegu postępowań w tych aspektach, które utrudniają a czasem uniemożliwiają osiągnięcie ustawowych celów postępowania. Posiadane narzędzia informatyczne i nowoczesne systemy przetwarzania danych pozwalają na sprawną obsługę nawet największych projektów upadłościowych.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów (ds. podatkowych,  księgowych, rzeczoznawców i specjalistów ds. wyceny przedsiębiorstw) pozwala mierzyć się z najbardziej skomplikowanymi postępowaniami w sposób nie tylko zgodny ze sztuką, lecz cechujący się wysokim poziomem skuteczności. Mamy świadomość, że rolą syndyka jest także rzetelna sprawozdawczość i bieżące sygnalizowanie Sędziemu-komisarzowi kwestii istotnych dla przebiegu danego postępowania. Gwarantujemy przy tym samodzielność , w zakresie dozwolonym przepisami prawa, przy podejmowaniu decyzji związanych z bieżącym zarządem nad przedsiębiorstwem.

W ramach postępowań restrukturyzacyjnych poza wysoką starannością w zarządzie lub nadzorze szczególną wagę przykładamy do realnego wsparcia dłużnika. Wierzymy, że koncyliacyjna, życzliwa i otwarta postawa w stosunku do wszystkich uczestników postępowania znacznie zwiększa szanse na skuteczne przeprowadzenie postępowania. Przywiązujemy dużą wagę do obowiązku nadzorcy/zarządcy, jakim jest rzetelne i kompleksowe referowanie przebiegu każdej sprawy Sądowi lub Sędziemu- komisarzowi.