Praktycy i eksperci

Specjalizujemy się
w restrukturyzacjach

Strategie w kryzysie

Sztuka osiągania
kompromisu

Kancelaria SAS Restrukturyzacje: Profesjonalna pomoc prawna w procesie restrukturyzacji i upadłości firmy – doradca restrukturyzacyjny

Blog kancelarii

Wszystkie wpisy

12.11.2023

Postępowanie o zatwierdzenie układu – etapy i kluczowe kwestie

Postępowanie o zatwierdzenie układu funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 2016 roku i jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Popularność zyskało jednak dopiero niedawno. Stało się tak wraz z nowelizacją ustawy prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie 1 grudnia 2021 roku i znacząco zmieniła charakter tego postępowania.
24.01.2023

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i jak ważną rolę odgrywa w ratowaniu firmy?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika. Przeprowadza się je więc by ocalić byt niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorstwa. Do jego przeprowadzenia niezbędne jest jednak ustanowienie nadzorcy lub zarządcy, którym może być tylko licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
06.12.2022

Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji – zasady i reguły

Jakie są reguły i zasady prowadzenia postępowania zabezpieczającego w restrukturyzacji – artykuł mec. Małgorzaty Sawy.
23.11.2022

Pomoc publiczna udzielana w restrukturyzacji a pomoc publiczna w celu przeprowadzenia restrukturyzacji

Wyjaśniamy pojęcie pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, a przede wszystkim jej specyfikę i rodzaje w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Wszystkie wpisy