Praktycy i eksperci

Specjalizujemy się
w restrukturyzacjach

Strategie w kryzysie

Sztuka osiągania
kompromisu

Kancelaria Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje: Profesjonalna pomoc prawna w procesie restrukturyzacji i upadłości firmy – doradca restrukturyzacyjny

Blog kancelarii

Wszystkie wpisy

24.01.2023

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i jak ważną rolę odgrywa w ratowaniu firmy?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika. Przeprowadza się je więc by ocalić byt niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorstwa. Do jego przeprowadzenia niezbędne jest jednak ustanowienie nadzorcy lub zarządcy, którym może być tylko licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
06.12.2022

Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji – zasady i reguły

Jakie są reguły i zasady prowadzenia postępowania zabezpieczającego w restrukturyzacji – artykuł mec. Małgorzaty Sawy.
23.11.2022

Pomoc publiczna udzielana w restrukturyzacji a pomoc publiczna w celu przeprowadzenia restrukturyzacji

Wyjaśniamy pojęcie pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, a przede wszystkim jej specyfikę i rodzaje w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
24.10.2022

Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością – definicja. Jak reagować?

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli do regulowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ciężarów i płatności, ta niewypłacalność firmy może doprowadzić do jej upadłości. Zatem już w przypadku pojawienia się samego zagrożenia niewypłacalnością, przedsiębiorca powinien podjąć kroki zaradcze – oczywiście jeśli chce ocalić swoją firmę. Czym jest niewypłacalność […]

Wszystkie wpisy