Upadłość firmy

Pomoc Prawna w Procesie Upadłościowym

Zadzwoń po profesjonalną pomoc prawną w procesie upadłości.
Kancelaria Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje:
601 400 782

Czym jest upadłość?

Upadłość począwszy od początku 2016 roku obejmuje zawsze proces likwidacji przedsiębiorstwa. Jego założeniem jest bowiem w każdym przypadku zlikwidowanie (spieniężenie, upłynnienie) majątku dłużnika i podział tak pozyskanych kwot pomiędzy wierzycieli.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, tzn. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. Przyjmuje się  domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Występująca w obrocie niewypłacalności przedsiębiorstw od wieków jest zjawiskiem naturalnym i koniecznym elementem rynkowych procesów. Idealny rynek, a więc taki bez upadłości, nie istnieje. Co więcej, nikt z nas nie chciałby operować na rynku, gdzie formalna upadłość nie może wystąpić. Wówczas każda transakcja byłaby obarczona ryzkiem oszustwa, a nieuczciwi przedsiębiorcy bez żadnego potencjału byliby nie do odróżnienia od stabilnych i wypłacalnych uczestników obrotu.

W nauce prawa upadłościowego mówi się o tzw. efekcie domina, który następuje wówczas, gdy podmiot niewypłacalny przyczynia się lub powoduje niewypłacalność kolejnych.

Ogłoszenie upadłości nie stanowi o porażce przedsiębiorcy. Wręcz przeciwnie jest efektem znajomości rynku i poszanowania praw innych uczestników obrotu. Ogłoszenie upadłości będące efektem w porę złożonego wniosku uwalnia od odpowiedzialności osobistej zarząd (lub wspólników w spółkach osobowych) od niebywale dolegliwych sankcji, w tym nie tylko o charakterze cywilnym – majątkowym.

Warto wiedzieć, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, może być powodem orzeczenia wobec osoby fizycznej zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia określonych funkcji (np. członka zarządu, rady nadzorczej). W szczególnych przypadkach w grę wchodzi także odpowiedzialność karna i odszkodowawcza. Im jednak wyższy poziom rozwoju gospodarki wolnorynkowej i dłuższa jej historia, tym bardziej wzrasta świadomość ryzyka związanego z próbami samodzielnej reanimacji niewypłacalnego przedsiębiorstwa i to czasem za wszelką cenę.

Ilekroć przedsiębiorstwo traci swój potencjał, wcześniej czy późnej pojawia się konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co więcej, niejednokrotnie taki wniosek składany jest przez wierzyciela niewypłacalnego przedsiębiorcy.

To właśnie pytanie o biznesowy potencjał prowadzonego przedsiębiorstwa, powinno dać odpowiedź czy konieczność ogłoszenia upadłości powinna zostać poważnie rozważona. Podjęcie decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa pozwoli przy tym, swoje siły ukierunkować na budowanie nowego biznesowego przedsięwzięcia.

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości może, a czasami wręcz powinno być poprzedzone stosowną opinią ekspercką, która umożliwi ocenę czy wniosek ten jest składany we właściwym terminie.

Profesjonalna pomoc prawna w procesie upadłości firmy – Kancelaria Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje.