Doradztwo upadłościowe

Pomoc Prawna w Procesie Upadłościowym

Zadzwoń po profesjonalną pomoc prawną w procesie upadłości.
Kancelaria SAS Restrukturyzacje:
601 400 782

Czym jest upadłość?

Upadłość, począwszy od początku 2016 roku, obejmuje zawsze proces likwidacji przedsiębiorstwa. Jego założeniem jest bowiem w każdym przypadku zlikwidowanie (spieniężenie, upłynnienie) majątku dłużnika i podział tak pozyskanych kwot pomiędzy wierzycieli.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, tzn. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. Przyjmuje się domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Występująca w obrocie niewypłacalność przedsiębiorstw od wieków jest zjawiskiem naturalnym i koniecznym elementem rynkowych procesów. Idealny rynek, a więc taki bez upadłości, nie istnieje. Co więcej, nikt z nas nie chciałby operować na rynku, gdzie formalna upadłość nie może wystąpić. Wówczas każda transakcja byłaby obarczona ryzykiem oszustwa, a nieuczciwi przedsiębiorcy bez żadnego potencjału byliby nie do odróżnienia od stabilnych i wypłacalnych uczestników obrotu.

W nauce prawa upadłościowego mówi się o tzw. efekcie domina, który następuje wówczas, gdy podmiot niewypłacalny przyczynia się lub powoduje niewypłacalność kolejnych.

Ogłoszenie upadłości – szansa na zatrzymanie spirali zadłużenia i nowy start

Ogłoszenie upadłości nie stanowi o porażce przedsiębiorcy. Wręcz przeciwnie jest efektem znajomości rynku i poszanowania praw innych uczestników obrotu. Ogłoszenie upadłości będące efektem w porę złożonego wniosku uwalnia od odpowiedzialności osobistej zarząd (lub wspólników w spółkach osobowych) od niebywale dolegliwych sankcji, w tym nie tylko o charakterze cywilnym – majątkowym.

Warto wiedzieć, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, może być powodem orzeczenia wobec osoby fizycznej zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia określonych funkcji (np. członka zarządu, rady nadzorczej). W szczególnych przypadkach w grę wchodzi także odpowiedzialność karna i odszkodowawcza. Im jednak wyższy poziom rozwoju gospodarki wolnorynkowej i dłuższa jej historia, tym bardziej wzrasta świadomość ryzyka związanego z próbami samodzielnej reanimacji niewypłacalnego przedsiębiorstwa i to czasem za wszelką cenę.

Ilekroć przedsiębiorstwo traci swój potencjał, wcześniej czy późnej pojawia się konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co więcej, niejednokrotnie taki wniosek składany jest przez wierzyciela niewypłacalnego przedsiębiorcy.

To właśnie pytanie o biznesowy potencjał prowadzonego przedsiębiorstwa powinno dać odpowiedź, czy konieczność ogłoszenia upadłości powinna zostać poważnie rozważona. Podjęcie decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa pozwoli przy tym, swoje siły ukierunkować na budowanie nowego biznesowego przedsięwzięcia.

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości może, a czasami wręcz powinno być poprzedzone stosowną opinią ekspercką, która umożliwi ocenę czy wniosek ten jest składany we właściwym terminie. Nieocenione z punktu widzenia zadłużonego jest doradztwo upadłościowe.

Pomoc w ogłoszeniu upadłości – jakiego wsparcia może Ci udzielić Kancelaria SAS?

Gdy jest już za późno na restrukturyzację, a podmiot staje się niewypłacalny, konieczne jest poprawne sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który będzie spełniał wszystkie wymogi formalne ustawy Prawo upadłościowe. Gwarantuje to skrócenie terminu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Do całego przedsięwzięcia trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Postępowanie upadłościowe jest skomplikowane, a żeby cały proces przebiegł sprawnie, wymagana jest rozległa wiedza prawna i finansowa.

Dlatego tak potrzebne jest kompleksowe doradztwo upadłościowe. Jego zakres to między innymi udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii z zakresu prawa upadłościowego, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości zadłużonego oraz reprezentowanie dłużnika w sprawach z zakresu prawa upadłościowego na każdym etapie postępowania.

Przedsiębiorcy powinni zgłosić się po pomoc specjalistów jak najszybciej po zidentyfikowaniu  niewypłacalności, ponieważ od chwili wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości mają tylko 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie warto zwlekać z decyzją ze względu fakt, że nie ogłaszając upadłości, przedsiębiorca może się narazić, chociażby na zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialność odszkodowawczą czy nawet karną.

Kancelaria SAS to doświadczony zespół osób od lat zajmujących się kwestiami związanymi z niewypłacalnością przedsiębiorców, procesami oddłużeniowymi i postępowaniami upadłościowymi. Skontaktuj się z nami, jeżeli Tobie również jest potrzebna pomoc w ogłoszeniu upadłości. Wyjaśnimy Ci wszystkie jej aspekty i zawiłości, omówimy skutki postępowania i doradzimy w kolejnych istotnych dla firmy etapach.

Warto zgłosić się do Kancelarii także na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Dzięki eksperckiej wiedzy możemy przeprowadzić analizę przesłanek bezskuteczności czynności przed ogłoszeniem upadłości. Na jej podstawie przedsiębiorca może zdecydować o dalszych krokach: wyborze ścieżki postępowania upadłościowego lub rezygnacji z niej.

Profesjonalna pomoc prawna w procesie upadłości firmy – doradztwo upadłościowe – Kancelaria SAS Restrukturyzacje.