Aktualności

Nasze aktualności

19.04.2021

Małgorzata Sawa na łamach DGP o pozycji restrukturyzowanego w procesie zamówień publicznych.

Kolejna ekspercka opinia doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego Małgorzaty Sawa, dla Dziennika Gazety Prawnej.    
26.03.2021

Zmiany w funkcjonowaniu sądów, w związku z COVID-19

Zmiany w funkcjonowaniu sądów w tym wydziałów gospodarczych i upadłościowych w związku z COVID-19 do 9 kwietnia 2021 roku.  
25.03.2021

Nowa strona SAS Restrukturyzacje

Po kilkutygodniowych pracach, udało nam się zakończyć pracę nad nową witryną kancelarii Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje. Zachęcamy przede wszystkim do zapoznawania się z lekturą na bieżąco tworzonych wpisów blogowych.  
22.03.2021

Małgorzata Sawa dla Dziennika Gazety Prawnej

Doradca restrukturyzacyjny i radca prawny Małgorzata Sawa w publikacji Dziennika Gazet Prawnej dokonuje oceny i analizy możliwości cesji w umowach leasingu, na kanwie interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.