Małgorzata Sawa na łamach DGP o pozycji restrukturyzowanego w procesie zamówień publicznych.

Kolejna ekspercka opinia doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego Małgorzaty Sawa, dla Dziennika Gazety Prawnej.    

Małgorzata Sawa w opinii eksperckiej dla Dziennika Gazety Prawnej o problemach restrukturyzowanego podmiotu w procesach zamówień publicznych.

Przedmiotem artykułu jest ocena, niemal dowolności w wykluczaniu z przetargów  restrukturyzowanych podmiotów – właśnie z tego powodu, że otwarto w stosunku do nich postępowanie restrukturyzacyjne. Z jednej zatem strony ustawodawca wprowadził przepisy umożliwiające łatwą, szybką i tanią restrukturyzację, w oparciu o przepisy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (piszemy o tym więcej tutaj), z drugiej zaś pozostawił pole do swobodnej niemal decyzji urzędnika, co do wykluczenia z postępowania przetargowego podmiotu, który taką restrukturyzację zainicjował.

„Jeśli wykonawca je spełnia, to nie widzę żadnego powodu, by dyskryminować go na rynku zamówień publicznych – przekonuje Małgorzata Sawa, doradca restrukturyzacyjny z firmy Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje.” Więcej w tym zakresie dowiecie się Państwo na łamach Dziennika Gazety Prawnej.”

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem tutaj:

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8144369,uproszczona-restrukturyzacja-dostep-do-zamowien-publicznych.html

Ostatnie wpisy