Zmiany w funkcjonowaniu sądów, w związku z COVID-19

Zmiany w funkcjonowaniu sądów w tym wydziałów gospodarczych i upadłościowych w związku z COVID-19 do 9 kwietnia 2021 roku.  

Wstrzymanie działalności sądów w Katowicach w tym wydziałów gospodarczych i upadłościowych.

 

W dniu 25 marca 2021 roku Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, a w dniu 26 marca 2021 roku Prezesi sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach oraz Katowice-Zachód w Katowicach w związku z epidemią SARS-CoV-2, ciągłym wzrostem liczby zarażonych na terenie województwa śląskiego, a także podjętymi w całym kraju działaniami i zaleceniami w celu ograniczenia zakażeń, wydali zarządzenia czasowo ograniczające działalność katowickich sądów w okresie od dnia 29 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku.

 

Niestety wiąże się to z odwołaniem rozpraw oraz zniesieniem terminów posiedzeń jawnych. Niestety odbije się to z pewnością na tempo rozpoznawania spraw w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, prowadzonych przez wydziały upadłościoweg, które i tak pozostawały do tej pory pozostawały znacznie obciążone.

Ostatnie wpisy