Aktualności

Nasze aktualności

28.06.2022

TOMTEX S.A. – druga informacja dla wierzycieli

Decyzja dłużnika o zakończeniu postępowania z uwagi na pozyskanie finansowania.      
05.04.2022

Konferencja „Restrukturyzacja przedsiębiorstw i finansowanie restrukturyzacji”

Doradca restrukturyzacyjny Małgorzata Sawa prelegentem na konferencji PTE Katowice      
30.03.2022

DB Profi Damian Bosiacki – zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Informacja dla wierzycieli o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.      
08.02.2022

Komentujemy zmiany prawa restrukturyzacyjnego w Dzienniku Gazecie Prawnej

Już niedługo zmiany Prawa restrukturyzacyjnego mające na celu ujednolicenie regulacji na terytorium całej UE.