Aktualności

Nasze aktualności

30.03.2022

DB Profi Damian Bosiacki – zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Informacja dla wierzycieli o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.      
08.02.2022

Komentujemy zmiany prawa restrukturyzacyjnego w Dzienniku Gazecie Prawnej

Już niedługo zmiany Prawa restrukturyzacyjnego mające na celu ujednolicenie regulacji na terytorium całej UE.        
25.01.2022

TOMTEX S.A. – informacja dla wierzycieli.

Informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu.        
12.01.2022

GARMOND PRESS – będzie zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu spółki Garmond Press S.A.