Małgorzata Sawa dla Dziennika Gazety Prawnej

Doradca restrukturyzacyjny i radca prawny Małgorzata Sawa w publikacji Dziennika Gazet Prawnej dokonuje oceny i analizy możliwości cesji w umowach leasingu, na kanwie interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy oraz Polityki Regionalnej w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu.

Małgorzata Sawa z Kancelarii Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje na łamach Dziennika Gazety Prawnej streszcza i analizuje interpretacje ogólną Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DD6.8202.4.2020 w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy. Z artykułem możecie się Państwo zapoznać tutaj.

Omawiana interpretacja natomiast, dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/interpretacja-ogolna-leasing/

Ostatnie wpisy