Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu ANIX Sp. z o.o. – otwarcie postępowania układowego

Informacja dla wierzycieli i otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu przez SAS Restrukturyzacje spółka z o.o. funkcji nadzorcy sądowego.      

Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu ANIX Sp. z o.o. – otwarcie postępowania układowego.

  1. Postanowieniem z dnia 28 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy otworzył postępowanie restrukturyzacyjne (układowe) Przedsiębiorstwa Produkcji Usług i Handlu ANIX Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (NIP: 644-051-41-72, KRS: 0000079291) wyznaczając nadzorcę sądowego w osobie SAS Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000883308), a postępowanie to będzie prowadzone pod sygnaturą X GRu 1/22/7 (Zał. 1 kopia postanowienia)
  2. postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą X GRu 1/22/7 i poza systemem Krajowego Rejestru Zadłużonych, tj. „w formie papierowej”;
  3. zgodnie z art. 237 w zw. z art. 272 prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania w MSIG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w MSIG przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Pobierz TUTAJ: Postanowienie o otwarciu postępowania układowego

Ostatnie wpisy