TOMTEX S.A. – informacja dla wierzycieli.

Informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu.        

Zakłady Przemysłu Wełnianego TOMTEX S.A. – informacje dla wierzycieli.

Informujemy, że spółka Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje sp. z o.o. w Katowicach, ustanowiona została nadzorcą układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki Zakłady Przemysłu Wełnianego TOMTEX S.A.

Jako nadzorca układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu informujemy, iż:

  1. obwieszczenie o dniu układowym ukazało się w dniu 24 stycznia 2021 roku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;
  2. dniem układowym jest 1 lutego 2022 r.
  3. od dnia obwieszczenia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu;
  4. nadzorca po zapoznaniu się z projekcją przepływów oraz kluczowymi kontraktami spółki wesprze jej zarząd w sformułowaniu optymalnych propozycji układowych;
  5. propozycje układowe zostaną Państwu przedstawione najdalej w dniu 4 kwietnia 2022 r;
  6. głosowanie nad układem przewidziane jest (wstępnie) w okresie pomiędzy 4 – 22 kwietnia b.r;
  7. w okresie prowadzonego postępowania niedopuszczalne jest z mocy prawa wypowiadanie kluczowych dla dłużnika umów (tzw. umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa), a tym bardziej podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania swoich należności w trybie innym, niż realizacja ewentualnie zawartego układu;
  8. o poszczególnych etapach postępowania (krokach milowych) takich jak: potwierdzenie przez nadzorcę spisu wierzytelności, ukształtowanie propozycji układowych, termin i sposób głosowania  będziemy informować na bieżąco na sasrestrukturyzacje.pl;
  9. wszelkie pytania należy kierować na dedykowany adres e-mail: tomtex@sasrestrukturyzacje.pl

OBWIESZCZENIE O OTWARCIU POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU MOŻNA POBRAĆ TUTAJ: obwieszczenie TOMTEX S.A.

Ostatnie wpisy