TOMTEX S.A. – druga informacja dla wierzycieli

Decyzja dłużnika o zakończeniu postępowania z uwagi na pozyskanie finansowania.      

TOMTEX – decyzja dłużnika o zakończeniu procedury zawierania układu.

Informujemy Szanownych Państwa wierzycieli Zakładów Przemysłu Wełnianego TOMTEX SA, że decyzją zarządu spółki nadzorca układu – SAS Restrukturyzacje, odstąpił od przedkładania  propozycji układowych i wdrożenia procedury zawierania układu.

Dłużnikowi już  po otwarciu postępowania udało się pozyskać środki pieniężne na spłatę swoich zobowiązań.

Ostatnie wpisy