Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje nadzorcą układu przedsiębiorcy z branży konstrukcji stalowych.

Spółka Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje sp. z o.o. nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu układowym.    

Miło jest nam poinformować, że spółka Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje po raz kolejny została nadzorcą układu. Tym razem pomagamy w restrukturyzacji przedsiębiorcy z branży konstrukcji stalowych.

Spółka Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje sp. z o.o. objęła funkcję nadzorcy układu przedsiębiorcy branży konstrukcji stalowych w województwie śląskim.

Postępowanie ma charakter uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu i jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Układ będzie układem częściowym. Liczymy na pozytywne efekty restrukturyzacji zobowiązań dłużnika  i wierzymy, że uda się doprowadzić do satysfakcjonującego wszystkie strony porozumienia z wierzycielami.

Ostatnie wpisy