GARMOND PRESS – będzie zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu spółki Garmond Press S.A.    

Brak zgody wierzyciela na zatwierdzenie układu Garmond Press S.A.

Spółka Garmond Press  Spółka Akcyjna otworzyła tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w dniu 3 sierpnia 2021 roku.  Postępowanie zakończyło się zatwierdzeniem układu w dniu 20 grudnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia.  Jeden z wierzycieli, uczestników postępowania, dysponujący siłą głosu przekraczającą 2 mln złotych powierzył Kancelarii Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje przygotowanie zażalenia na ww. postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu.

Zażalenie w ocenie Kancelarii jest w pełni uzasadnione, a postanowienie o zatwierdzeniu układu spółki Garmond Press S.A. nie może się ostać.  O postępach w postępowaniu będziemy informować. Za projekt odpowiada w Kancelarii doradca restrukturyzacyjny, radca prawny Małgorzata Sawa.

Ostatnie wpisy