Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – o co tu chodzi?

W obecnej rzeczywistości, gdy technologia informacyjna przeobraża niemal każdy aspekt naszego życia, również prawo i administracja nie pozostają w tyle. Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest tego doskonałym przykładem. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym procesy te stają się szybsze, bardziej dostępne i wygodne dla wszystkich zainteresowanych stron. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, na czym polega ta cyfryzacja i jakie korzyści niesie ze sobą dla uczestników postępowań.
Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

W obecnej rzeczywistości, gdy technologia informacyjna przeobraża niemal każdy aspekt naszego życia, również prawo i administracja nie pozostają w tyle. Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest tego doskonałym przykładem. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym procesy te stają się szybsze, bardziej dostępne i wygodne dla wszystkich zainteresowanych stron. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, na czym polega ta cyfryzacja i jakie korzyści niesie ze sobą dla uczestników postępowań.

Cyfryzacja w praktyce – jak to działa?

Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych to proces, który przesuwa tradycyjne, papierowe procedury do sfery online. Oznacza to, że większość działań, począwszy od składania wniosków przez komunikację z sądem, aż po otrzymywanie postanowień jest realizowane za pośrednictwem specjalnie przygotowanych platform cyfrowych. Kluczowymi cechami tej transformacji są:

  • Dostępność 24/7: Uczestnicy postępowań mają możliwość dostępu do niezbędnych informacji i dokumentów o każdej porze, z każdego miejsca na świecie, co znacząco zwiększa elastyczność i komfort prowadzenia spraw.
  • Szybkość komunikacji: Elektroniczny obieg dokumentów wyraźnie przyspiesza postępowania, umożliwiając szybszą reakcję na nowe informacje czy zmiany w sprawie.
  • Przejrzystość i dostęp do informacji: Dzięki centralnym rejestrą online, zarówno dłużnicy, wierzyciele, jak i inni uczestnicy postępowań mają łatwy dostęp do aktualnych danych i dokumentów.
  • Oszczędność: Cyfryzacja zmniejsza koszty zarówno dla uczestników postępowań, jak i dla administracji sądowej, redukując potrzebę drukowania i fizycznego przechowywania dokumentów.
  • Bezpieczeństwo: Elektroniczne platformy są wyposażone w zaawansowane mechanizmy zabezpieczające, co zapewnia ochronę przetwarzanych danych.

Korzyści i wyzwania

Cyfryzacja nie jest jednak procesem pozbawionym wyzwań. Oprócz oczywistych korzyści, jakie niesie, wymaga ona również przemyślanej implementacji oraz ciągłej adaptacji prawa do zmieniających się warunków technologicznych. Najważniejsze korzyści to:

  • Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości: Dzięki możliwości załatwiania spraw online mniejsze znaczenie mają odległości geograficzne czy ograniczenia mobilności uczestników. Aktualnie większość retrukturyzacji jest prowadzona “online’ co oznacza, że mając sedzibę w Warszawie czy w Katowicach, szukamy dla naszego postępowania najlepszego doradcy, choćby on miał siedzibę w Krakowie czy w Lublinie; to nie ma już żadnego znaczenia
  • Większa efektywność postępowań: Cyfryzacja przyczynia się do sprawniejszego zarządzania sprawami, co jest korzystne zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników.
  • Redukcja obciążenia sądów: Automatyzacja części procesów może przyczynić się do odciążenia pracowników sądów i skrócenia czasu oczekiwania na rozstrzygnięcia.

Jednak cyfryzacja wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak konieczność zapewnienia cyfrowej wykluczeni oraz ochrony danych osobowych uczestników postępowań. Należy też pamiętać o ciągłym doskonaleniu systemów informatycznych, aby były one dostępne i przyjazne dla użytkownika.

Podsumowanie

Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest ważnym krokiem ku modernizacji systemu prawnego. Umożliwia ona sprawniejsze i bardziej dostępne prowadzenie postępowań, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony danych. Pomimo wyzwań, które niesie ze sobą wprowadzenie nowych technologii, korzyści płynące z cyfryzacji są nie do przecenienia, przyczyniając się do bardziej efektywnego i sprawiedliwego systemu sądowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że z uwagi na specyficzny system, tj.  Krajowy Rejestr Zadłużonych, który obsługuje od kilku lat wszystkie upadłości i restrukturyzacje, najlepiej wspólpracować z doradcą restrukturyzacyjnym, który zna jego specyfikę i bez problemu złoży w nim pisma określonej treści, lub też znajdzie dla nas informację o interesującym nas podmiocie. 

Ostatnie wpisy